جراح پلک

جراح پلک

جراحی پلک با هدف اصلاح ایرات ظاهری همچون افتادگی ، پف آلودگی ، چین چروک های اطراف پلک و غیره توسط جراح پلک با تجربه انجام می شود.

پاسخ

هفده − 13 =